släktnamnsgenererande tillnamn

Term: 
släktnamnsgenererande tillnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
släktnamnsgenererande tillnamn
Sidhänvisning: 
16 f.
Definition: 
Med släktnamnsgenererade tillnamn avses tillnamn som tillhör bildningstyper som varit mönstergivande för bildningen av nya släktnamn i Sverige.
Exempel: 
Gyllenstierna, Salgren, Salenius, Ekling, Ek.