släktnamnssuffix

Term: 
släktnamnssuffix
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
släktnamnssuffix
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
Avser i efternamn en slutled som valts ur ett begränsat förråd av efterleder, där betydelsen är irrelevant.
Exempel: 
-berg, -gren, -ström