sorenskrivarnamn

Term: 
sorenskrivarnamn
Språk: 
nynorska
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
prestenamn