sosioonomastikk

Term: 
sosioonomastikk
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
socioonomastik
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
namnesosiologi