spottenamn

Term: 
spottenamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
öknamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
klengjenamn