stänkspridning

Term: 
stänkspridning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
stänkspridning
Sidhänvisning: 
171 f., 176 f.
Definition: 
Spridning över ett vidare geografiskt område. --- Termen innebär en innovationsspridning, som utgår från samma spridningscentrum och som sprids till sinsemellan tämligen avlägsna byar.