stänkspridning

Term: 
stänkspridning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
stänkspridning
Sidhänvisning: 
44
Definition: 
Namnets karaktär av splitterbomb med nedfall över hela landet.
Publikationer där termen förekommer: