Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman och Per Vikstrand ( red.): Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk

Undertitel: 
Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010.
Information: 

Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9-1/10 2010.

Redigerade av Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman och Per Vikstrand.

 

Innehåll

Eva Brylla: Binamn i Norden. En översikt

Bertie Neethling: Bynames as an expression of identity. A student profile at the University of the Western Cape

Silvio Brendler: Coming to grips with the multifacetedness of bynames

Stefan Jacobsson: Personbinamn i vikingatida runinskrifter

Magnus Källström: Binamn på vikingatida runstenar. Hur vanliga är de och varför finns de där?

Lennart Ryman: Nordiska personbinamnsordböcker och personbinamnssamlingar – i går och i morgon

Agneta Sundström: Nordiska personbinamnsordböcker och personbinamnssamlingar. Kommentar och synpunkter

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Johannes, dictus Kalf, hujus loci decanus. Gejstlige tilnavne i middelalderens Norden

Gudlaug Nedrelid: Nokre personlege tilnamn i Sverresoga

Maria Löfdahl: Namn och språk i multietnisk miljö. En studie av barns namn- och språkbruk i den mångkulturella stadsdelen Angered

Mats Wahlberg: Namn och språk i multietnisk miljö. Kommentar och synpunkter

Staffan Nyström: Ortbinamn. En diskussion

Tom Schmidt: Oppsummering

Publiceringsår: 
19.10.2010
Beställ: 
Rapporten kan beställas från Swedish Science Press. Pris 200 SEK plus porto.