suffikspatronym

Term: 
suffikspatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
suffixpatronymikon
Sidhänvisning: 
9
Definition: 
”suffigeret fadernavn”
Publikationer där termen förekommer: