suffixpatronymikon

Term: 
suffixpatronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
suffixpatronymikon
Sidhänvisning: 
21
Definition: 
Ett suffixpatronymikon består av faderns namn avlett med ett suffix.
Exempel: 
Brüning, Svenonius
Kommentar: 
I Rymans framställning menas med suffixpatronymika latiniserade bildningar.