Sundström Agneta

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
agneta.sundstrom[at]sprakochfolkminnen.se
Telefonnummer: 
(+46) 018-65 21 93
Övrig information: 

Adress: Luthagsesplanaden 18 B, SE-752 25 UPPSALA
tel. (+46) 018-52 23 89

Institutionsadress: Namnarkivet i Uppsala, von Kraemers allé 21, Box 135, 751 04 UPPSALA

- Medeltida personnamn