svensk form

Term: 
svensk form
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
svensk form
Sidhänvisning: 
58
Definition: 
[svensk form af et navn]
Publikationer där termen förekommer: