Symposium om plurala ortnamn

Kungl. Gustav Adolfs Akademien arrangerar ett symposium om plurala ortnamn den 6–7 oktober 2016. Symposiet äger rum i akademiens lokaler i Uppsala, Klostergatan 2. Program och ytterligare information finns på akademiens hemsida http://www.kgaa.nu/konferenser.php

Antalet deltagare är begränsat. Anmälan sker till Per Vikstrand (per.vikstrand@sprakochfolkminnen.se) senast den 31 augusti 2016. Deltagaravgiften om 300 SEK inkluderar en lättare lunch, kaffe och konferensmiddag. Studenter och doktorander deltar gratis i mån av plats.

Datum: 
torsdag, oktober 6, 2016 till fredag, oktober 7, 2016