Syrjälä Väinö

Land: 
Finland
Institution: 
Södertörns högskola (Stockholm, Sverige)
E-post: 
vaino.syrjala@sh.se
Övrig information: 

förlagsansvarig för NORNA-förlaget samt Finlands suppleant i NORNA-kommittéen

forskningsintressen: socioonomastik, namn i lingvistiska landskap, urbana namn, svenska (ort-)namn i Finland