tilllnamnspatronymikon

Term: 
tilllnamnspatronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tilllnamnspatronymikon
Sidhänvisning: 
21
Definition: 
Ett tillnamnspatronymikon är bildat till faderns tillnamn.
Exempel: 
Vaxinsson