tillnamn

Term: 
tillnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tillnamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
En övergripande term som omfattar både individuella binamn och ärftliga släktnamn.
Kommentar: 
Termen är praktisk för förhållandena under den tid då fasta släktnamn växer fram.