tillnamn

Term: 
tillnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tillnamn
Sidhänvisning: 
16 ff.
Definition: 
Tillnamn används som en sammanfattande beteckning på namn som brukas tillsammans med eller i stället förnamnet. [...] Ett tillnamn skall ensamt kunna benämna namnbäraren (s. 18).
Kommentar: 
Termbruket har blivit allmänt endast bland svenska forskare och under senare tid. I dansk och norsk litteratur avses med tilnavn respektive tilnamn detsamma som med det svenska binamn.