tilnamn

Term: 
tilnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
tillnamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
1. Eit anna namn enn det offisielle. 2. Alle namn utanom døypenamnet
Exempel: 
1. Vesla. 2. Erling Skakke.