tilnavn

Term: 
tilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
9
Definition: 
”synonymt med svensk binamn”
Publikationer där termen förekommer: