tilnavn

Term: 
tilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
6
Definition: 
[tillagt navn]
Publikationer där termen förekommer: