tokenfrekvens

Term: 
tokenfrekvens
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
antal namnbärare
Sidhänvisning: 
109
Definition: 
[antal navnebærere]