toledda namn

Term: 
toledda namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
ditematiskt namn
Sidhänvisning: 
34
Definition: 
dei to ledda i eit namn kan anten vere substantiv [...] eller det eine kan vere substantiv og det andre adjektiv
Korsreferens: 
ditematisk namn
Publikationer där termen förekommer: