toleddet navn

Term: 
toleddet navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
tvåledat namn
Sidhänvisning: 
6
Definition: 
[navn som består af to led]
Publikationer där termen förekommer: