top-ti-liste

Term: 
top-ti-liste
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
tio-i-topp-lista
Sidhänvisning: 
viii
Definition: 
[frekvensliste med de ti hyppigste navne i et materiale]
Publikationer där termen förekommer: