tvåtrycksnamn

Term: 
tvåtrycksnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tvåtrycksnamn
Sidhänvisning: 
145 f.
Exempel: 
Håkon Kornelius
Korsreferens: 
totrykksnamn