tysk navn

Term: 
tysk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
tyskt namn
Sidhänvisning: 
23
Definition: 
[navn af tysk oprindelse]
Publikationer där termen förekommer: