Uppsala arkivcentrum: Tuomo Nuorluoto: Det romerska namnsystemet och kvinnonamn i det Romerska riket.

Tid: 15.15-17.

Lokal: Uppsala Arkivcentrum (plan 3), Seminariet för nordisk namnforskning

Datum: 
onsdag, maj 4, 2016