utbyggt suffix

Term: 
utbyggt suffix
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
utbyggt suffix
Sidhänvisning: 
30
Definition: 
Suffix som förutom det vanliga -(i)us också innehåller vissa mellanstavelser.
Exempel: 
-el-, -en-, -er-