variasjonsprinsippet

Term: 
variasjonsprinsippet
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
variationsprincipen
Sidhänvisning: 
27
Definition: 
ein held på det eine leddet, men varierer det andre
Exempel: 
Sigbjørn Sigmund
Publikationer där termen förekommer: