Variationsnamn

Term: 
Variationsnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
variationsnamn
Sidhänvisning: 
122
Definition: 
Variation innebär att man bildar ett sammansatt namn, där ena leden sammanfaller med en led i någon äldre släktings namn.s
Exempel: 
Fastlög, Fastulv, Holmlög