variationsprincippet

Term: 
variationsprincippet
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
variationsprincipen
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
”det ene led af faderens navn går igen i sønnens”
Exempel: 
Eadgar søn af Eadmund; Eadmund søn af Alkmund
Kommentar: 
eksempler fra oldengelsk
Publikationer där termen förekommer: