variationsprincippet

Term: 
variationsprincippet
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
variationsprincipen
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
”navneled kombineres efter deres forekomst som led af forældre- eller forfædrenavne og ikke ud fra ønsket om at skabe en meningsgivende dannelse”