Wahlberg Mats

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
Mats.Wahlberg[at]isof.se
Övrig information: 
  • uppländska ortnamn 
  • ortnamn i Uppsala
  • urbana ortnamn
  • soldatnamn