Wetås, Åse

Land: 
Norge
Institution: 
Norsk Ordbok 2014, Universitetet i Oslo
E-post: 
ase.wetas@iln.uio.no
Övrig information: 

Proprium og kasusfleksjon, mellomnorsk språk, propriumskategorien og namnekategori, namn og namnefunksjonalitet, namn og estetikk