Wihuri Elina

Land: 
Finland
Institution: 
Institutet för de inhemska språken
E-post: 
elina.wihuri@kotus.fi
Övrig information: 

adress:

Institutet för de inhemska språken

Hagnäskajen 6

FI-00530 Helsingfors