-y-namn

Term: 
-y-namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
y-namn
Sidhänvisning: 
135 f., 217
Definition: 
Med -y-namn avses namn med -y-suffix som till sin bildning ligger nära de engelskspråkiga smekformerna, vilka vanligtvis slutar på dubbelkonsonant + -y.
Exempel: 
Fanny, Betty, Jenny