-y-namn

Term: 
-y-namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
y-namn
Sidhänvisning: 
135 med not 132
Definition: 
Med -y-namn avser jag alltså de namn med -y-suffix som till sin bildning ligger nära de engelskspråkiga smekformerna
Exempel: 
Fanny, Betty, Jenny
Kommentar: 
Ingenting i mitt material tyder dock på att smekformskaraktären har bevarats vid inlåningen av namnen till Sverige. De uppfattas således som fullvärdiga dopnamn redan från första stund.