-y-navn

Term: 
-y-navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
y-namn
Sidhänvisning: 
215
Definition: 
[navn som ender på -y, oftest en oprindelig engelsk kortform]
Publikationer där termen förekommer: