Namn i stadsmiljö

Undertitel: 
Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011
Information: 

Klicka här för att nå Namn i stadsmiljö som e-publikation.

Red. Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson

NORNA-rapporter 90 och Institutet för de inhemska språken – Skrifter 7.

Namn i stadsmiljö var temat för ett nordiskt namnforskarsymposium i Helsingfors i november 2011. Symposierapporten bjuder på inblickar i de olika slag av namnskick som finns och har funnits i våra städer, t.ex. personnamnsskicket i två svenska städer på 1600-talet, kvinnors namnfraser i Helsingfors i slutet av 1800-talet och föräldrars val av namn på sina barn i Göteborg på 2000-talet. Vi får även läsa om t.ex. namngivning av befästningar i Finland i slutet av 1700-talet, om hur 2000-talets mäklare i Stockholm marknadsför bostäder med attraktiva namn på bostadsområden och om de följder dagens kommunreformer i Finland kan ha på namnplaneringen.

Innehåll:

Lars Huldén: En främling kom till Helsingfors       

Mats Wahlberg: Symposiet Namn i stadsmiljö – sammanfattning och översikt

Mona Forsskåhl: Svensk Helsingforsslang i förändring

Gunnstein Akselberg: Forskingsområdet urban names – avgrensing og utfordringar

Emilia Aldrin: Förnamnsval i urban miljö – exempel från Göteborg [abstract]

Anna Masanti: Nationalitetens betydelse för namnidentiteten hos unga finska och sverigefinska kvinnor

Minna Nakari: Yrkeskvinnors namnfraser som uttryck för makt och identitet i Helsingfors 1880−1908

Katharina Leibring & Kristina Neumüller: Personnamn i stadsmiljö. En jämförande studie av två svenska städer vid 1600-talets slut

Maimu Berezkina: “Gode” og “dårlige” navn i Oslo:  hvilke stedsnavn foretrekker byens innbyggere?

Staffan Nyström: Att sälja en vision. Om ”mäklarnamn”, annonser och den stockholmska verkligheten

Maria Löfdahl & Sofia Tingsell: Gröna gården och Häxeskogen. Onomastikon och namnbildning ur ett andraspråksperspektiv             

Marianne Blomqvist: Kor i staden      

Tom Schmidt: Løkkenavn i Oslo         

Sophie Holm: Från Gustavus Magnus till Ära, Dygd och Godt samvete. Förändringar inom det svenska fasta försvarets namnskick vid mitten av 1700-talet

Johanna Lehtonen & Alisa Isokoski: Namnplanerarnas utmaningar i inkorporeringens svallvågor. Anslutningen av Östersundom och Västerkullakilen till Helsingfors år 2009

Sami Suviranta: Namnplaneringsuppgift för studenter: Nipertängen i Esbo

NORNA-rapporter 90

Skrifter 7 – Institutet för de inhemska språken

Publiceringsår: 
2013
Beställ: 
Swedish science press, http://www.ssp.nu