Studentuppsatser

Här görs särskilt intressanta studentuppsatser kring namn och namnforskning tillgängliga i digitalt format. Klicka på titeln för att ladda ner en uppsats.

Handledare uppmanas sända in studentuppsatser som de bedömer relevanta för detta forum till sekretariatet(snabel-a)norna.org. Studenterna ska ha gett sitt tillstånd för digital publicering och ansvaret för copyrightfrågor etc. ligger på författaren.