agnatisk navn

Term: 
agnatisk navn
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
agnatiskt namn
Sidhänvisning: 
221
Definition: 
Fast etternavn som har blitt videreført fra fedre til barn
Publikationer där termen förekommer: