Personnavnterminologi.

Författare: 
Ivar Utne
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Nordica Bergensia 30
Sidor: 
219–300
Refererade termer i denna publikation: