beskytta etternavn

Term: 
beskytta etternavn
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
skyddat efternamn
Sidhänvisning: 
223
Definition: 
Etternavn som er brukt av forholdsvis få personer, og som de har en eksklusiv rett til
Korsreferens: 
beskytta slektsnavn
Publikationer där termen förekommer: