avstammingsending

Term: 
avstammingsending
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
avstamningsändelse
Sidhänvisning: 
223
Definition: 
Ending som uttrykker sønn- eller datter-forhold
Exempel: 
Hans-datter, Lise-sønn
Publikationer där termen förekommer: