allonym

Term: 
allonym
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
allonym
Sidhänvisning: 
122
Exempel: 
namnevariant