Lemmatiserng av namnevarianar – ein nivåmodell basert på norsk materiale.