almuenavn

Term: 
almuenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
anpassat namn
Sidhänvisning: 
90
Definition: 
[dansk udvikling af et kristent navn]
Publikationer där termen förekommer: