Almuens fornavne omkring år 1800.

Författare: 
Birgit Eggert
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1
Sidor: 
89–125