almuenavn

Term: 
almuenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
anpassat namn
Sidhänvisning: 
105
Definition: 
[danske udviklinger af kristne navne]
Publikationer där termen förekommer: