Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.

Författare: 
Eva Villarsen Meldgaard
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Studia anthroponymica Scandinavica 15